Impressum

Denna webbplats drivs av Unisto GmbH.

Kontakt, e-post: unisto.germany@remove-this.unisto.com

Telefon: +49 7531 8107-0
Juridisk företrädare för Unisto GmbH är direktör Peter Stoffel.

Registrering i handelsregistret: Amtsgericht Freiburg, reg. nr: HRB 380859.
Momsregistreringsnummer: DE142305800.

Ansvarsfriskrivning

Upphovsmannen tar inget ansvar för informationens riktighet, exakthet, aktualitet, tillförlitlighet eller fullständighet. Upphovsmannen friskriver sig från ansvarskrav på grund av materiella eller immateriella skador som har uppkommit genom uppkoppling eller användning respektive icke användning av den publicerade informationen, genom missbruk av uppkopplingen eller tekniska störningar. Alla erbjudanden är utan förbindelse. Upphovsmannen förbehåller sig uttryckligen rätten att utan föregående varsel ändra, komplettera eller ta bort delar av sidorna eller hela erbjudandet eller att tidvis eller permanent ta bort hela webbplatsen.

Ansvar för länkar

Hänvisning eller länkar till andra webbplatser som ägs av tredje part ligger utanför vårt ansvarsområde. Vi friskriver oss från allt ansvar för sådana webbplatser. Uppkoppling och användning av sådana webbplatser sker på användarens egen risk.

Online Dispute Resolution

Online Dispute Resolution

UNISTO GmbH Tyskland

Max-Stromeyer-Str. 35
78467 Konstanz
P. O. Box 101954
78419 Konstanz
Tyskland

Telefon: +49 7531 8107-0
Fax: +49 7531 50474
E-post: unisto.germany@remove-this.unisto.com

Din lokala kontakt

Unisto AB

Ryssviksvägen 2
SE-13136 Nacka

E-post: unisto.sweden@unisto.com
Telefon: +46 (0)8 716 91 45