Integritetspolicy

Dataskydd

För ägarna till dessa webbplatser är det mycket viktigt att dina personuppgifter skyddas. Vi behandlar dina personuppgifter konfidentiellt och i enlighet med lagstadgade dataskyddsbestämmelser och denna integritetspolicy. 

Användningen av vår webbplats är i regel möjlig utan att lämna personuppgifter. Om personuppgifter (till exempel namn, adress eller e-postadresser) samlas in på våra webbplatser så sker det så långt det är möjligt alltid på frivillig basis. Dessa uppgifter lämnas inte vidare till tredje part utan ditt uttryckliga samtycke.

Observera att dataöverföring via internet (till exempel vid kommunikation via e-post) kan uppvisa säkerhetsluckor. Ett fullständigt skydd mot att tredje part får åtkomst till uppgifterna är inte möjligt.

Cookies

Webbplatserna använder delvis så kallade cookies. Cookies skadar inte din dator och innehåller inga virus. Cookies tjänar till att göra vårt erbjudande mer användarvänligt, effektivt och säkert. Cookies är små textfiler som lagras på din dator av din webbläsare.

De flesta av de cookies vi använder är så kallade "sessionscookies". De raderas automatiskt efter ditt besök. Andra cookies förblir lagrade på din enhet tills du raderar dem. Dessa cookies gör att vi kan känna igen din webbläsare vid nästa besök.

Du kan ställa in din webbläsare så att du informeras om när cookies sätts och endast tillåter cookies i enskilda fall, att du utesluter godkännande av cookies i specifika fall eller generellt samt aktiverar automatisk borttagning av cookies när webbläsaren stängs av. Om du väljer att avaktivera cookies kan det leda till att webbplatsen endast fungerar begränsat.

Server-loggfiler

Leverantören av webbplatserna samlar in och lagrar information automatiskt i så kallade server-loggfiler, som din webbläsare skickar automatiskt till oss. Dessa är:

  • Webbläsartyp och webbläsarversion
  • Använt operativsystem
  • Referreringsadress
  • Den begärande datorns värdnamn
  • Tid för serverförfrågan 

Dessa data kan inte kopplas till specifika personer. En sammankoppling av dessa data med andra datakällor sker inte. Vi förbehåller oss rätten att kontrollera dessa uppgifter i efterhand, om vi får kännedom om konkreta belägg för olaglig användning.

Google Analytics

Denna webbplats använder webbanalystjänsten Google Analytics funktioner. Leverantören är Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Användningen inkluderar driftläget "Universal Analytics". Detta gör det möjligt att tilldela data, sessioner och interaktioner över flera enheter till ett pseudonymt användar-ID och därmed analysera en användares aktiviteter över flera enheter.

Google Analytics använder så kallade "cookies". De är textfiler som lagras på din dator och som möjliggör en analys av din användning av webbplatsen. Den information om din användning av webbplatsen som skapas av cookien överförs i regel till en server i USA som tillhör Google och lagras där. Genom att aktivera IP-anonymisering på denna webbplats förkortas IP-adressen före överföring inom Europeiska unionens medlemsstater eller i andra avtalsslutande stater inom avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall överförs hela IP-adressen till en Google-server i USA och förkortas där. Google sammanför inte den anonymiserade IP-adress som överförs från din webbläsare i samband med Google Analytics med andra data.

Den rättsliga grunden för användningen av Google Analytics är § 15.3 i den den tyska telemedialagen (TMG) samt artikel 6.1 f i den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR). De data som skickas av oss och kopplas till cookies, användarigenkänning (till exempel användar-ID:n) eller reklam-ID:n raderas automatiskt efter 14 månader. Raderingen av data vars lagringstid har gått ut görs automatiskt en gång i månaden. För mer information om användarvillkor och sekretess se:

https://www.google.com/analytics/terms/de.html

https://policies.google.com/?hl=de

Du kan förhindra att data, som skapas av cookies och som rör ditt besök på webbsidan (inkl. din IP-adress), samlas in och behandlas av Goolge genom att ladda ner och installera webbläsarinsticksprogrammet på följande länk: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de för att förhindra att Google Analytics samlar in uppgifter på denna webbplats i framtiden. En opt-out-cookie lagras då på din enhet. Om du tar bort dina cookies måste du klicka på länken igen.

Insticksprogram i webbläsare

Du kan förhindra att cookies lagras på din dator genom att ställa in detta i din webbläsare. Vi vill dock informera dig om att du då eventuellt inte kan använda dig av alla funktioner på denna webbsida i full utsträckning. Du kan dessutom förhindra att data, som skapas av cookies och som rör ditt besök på webbsidan (inkl. din IP-adress), samlas in och behandlas av Google genom att ladda ner och installera webbläsarinsticksprogrammet på följande länk: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Mer information om hur Google Analytics hanterar användardata finns i Googles integritetspolicy: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de

Kontaktformulär

Om du skickar förfrågningar till oss via kontaktformuläret lagras dina uppgifter från förfrågningsformuläret inklusive de kontaktuppgifter du anger där för att behandla förfrågan och eventuell uppföljning. Dessa uppgifter lämnar vi inte vidare utan ditt samtycke.

Nyhetsbrevsdata

Om du vill få det nyhetsbrev som erbjuds på webbplatsen behöver vi en e-postadress från dig samt information som gör det möjligt för oss att kontrollera att du är innehavare av den angivna e-postadressen och att du godkänner att få nyhetsbrevet. Ytterligare uppgifter samlas inte in. Vi använder denna information uteslutande för att skicka den begärda informationen och skickar inte vidare den till tredje part.

Det beviljade samtycket till lagra data och e-postadress samt att använda dessa för att skicka nyhetsbrevet kan när som helst återkallas, till exempel via länken "Avregistrera" i nyhetsbrevet.

SSL-kryptering

Denna webbplats använder av säkerhetsskäl och för att skydda överföringen av konfidentiellt innehåll, till exempel förfrågningar som du skickar till oss som webbplatsägare, en SSL-kryptering. Du kan känna igen en krypterad anslutning genom att adressfältet i webbläsaren växlar från "http: //" till "https: //" och på låssymbolen i ditt webbläsarfält.

Om SSL-kryptering är aktiverad kan inte de uppgifter som du skickar till oss läsas av tredje part.

Rätt till information, radering, blockering

Du har när som helst rätt att avgiftsfritt få information om dina lagrade personuppgifter, deras ursprung och mottagare samt syftet med databehandlingen och vid behov rätt till rättelse, blockering eller radering av dessa uppgifter. För ytterligare information om personuppgifter, vänligen kontakta oss på datenschutz@remove-this.unisto.com och adressen i avtryck.

Invändning mot e-post i reklamsyfte

Det är inte tillåtet att använda de kontaktuppgifter som publiceras i enlighet med impressumplikten för att skicka reklam och informationsmaterial som inte uttryckligen har begärts. Webbplatsernas ägare förbehåller sig uttryckligen rätten att vidta rättsliga åtgärder i händelse av oönskad överföring av reklaminformation, till exempel via spam-e-post.